Câmara do Japão
Português
検索: OK
(378)

化学品部会

検索期間を指定してください: OK
化学品部会 2016/12/06
 
 
 

                                                    05.02.2019
                       化学品部会

 

        2019年度 化学品部会 役員紹介

部会長           村松 正美     PILOT PEN DO BRASIL

副部会長      青木 宏文     SUMITOMO CHEMICAL DO BRASIL

副部会長(新任) 田中 慶太郎     MITSUI CHEMICALS DO BRASIL

副部会長      羽田 徹          NISSO BRASILEIRA

 

2019年度 化学品部会活動方針

1.会員間の協力体制の強化

会員相互の情報交換が出来る環境づくりを行う

親睦ゴルフコンペの開催

新年会、忘年会、会員帰任時の送別会などの開催

2.商工会議所の各種行事へ積極的に参加し、異業種との情報交換を通じて課題の共有

知見の共有に努める

シンポジウム、定例昼食会、各種セミナー、勉強会等の参加

 

バックナンバー

2018年 化学品部会

2017年 化学品部会

2016年 化学品部会

2015年 化学品部会

2014年 化学品部会

2013年 化学品部会

2012年 化学品部会

2011年 化学品部会

2010年 化学品部会
2009年 化学品部会
2008年 化学品部会
2007年 化学品部会2016/12/06 » 化学品部会

バックナンバー »

関連記事

化学品部会は部会長シンポジウム発表資料作成で意見交換

今年初めての化学品部会に18人が参加して開催

部会長シンポ発表資料作成で化学品部会開催

今年初めての化学品部会に21人が参加して開催

化学品部会は部会長シンポ発表資料作成で意見交換

化学品部会に24人が参加して開催

化学品部会、29人が参加して開催

化学品部会は23人が参加して部会長シンポの発表資料作成で意見交換

化学品部会は部会長シンポの発表資料作成で意見交換

化学品部会に26人が参加して部会長シンポジウムの発表資料作成で意見交換

化学品部会に21人が参加して、業種別部会長シンポの発表資料作成で意見交換

化学品部会に18人が参加して業種別部会長シンポの発表資料作成

部会長シンポの発表資料作成で化学品部会開催

化学品部会は部会長シンポ発表資料作成で意見交換

化学品部会に16人が参加して業種別部会長シンポの発表資料作成で意見交換

化学品部会に15人が参加して業種別部会長シンポジウムの発表資料作成

化学品部会に12人が参加して業種別部会長シンポジウムの発表資料作成で意見交換

化学品部会に13人が参加して業種別部会長シンポジウムの発表資料作成

化学品部会に11人が参加して業種別部会長シンポジウムの発表資料作成で意見交換

化学品部会に13人が参加して部会長シンポの発表資料作成

化学部会に16人が参加して部会長シンポジウム発表資料作成

化学品部会に13人が参加して部会長シンポの資料作成

7月16日の化学品部会に10人が参加

2007年初めての化学品部会

化学品部会が業種別部会長シンポジウムの発表資料作成などを行なった

2006年初めての化学品部会が活動方針、部会長懇談会用レポート作成や副部会長選任

2005年2回目の化学品部会

業績好調の部会員が集まった2005年始めての化学品部会